Nadežda Tarasova

e-pasts ani@aniart.eu

Меня зовут Надежда Тарасова. Я родилась и выросла в латвийском городе Юрмала. Рисовать начала в раннем детстве и рисование всегда было и остается одним из моих самых любимых увлечений. На текущий момент являюсь практикующим тарологом и астрологом. Ценю все проявления красоты и гармонии как в природе, так и в людях. Мне нравится познавать мир и черпать в этом вдохновение. В своих картинах я стараюсь показать свои чувства и отношение к тому, что меня окружает.

В живописи мне особо близки стили импрессионизма и экспрессионизма. Работаю в основном маслом. Одной из моих любимых тем является море. Опираясь на свои знания эзотерики, я вкладываю в картины положительную энергию, символы, чтобы создавать картины-талисманы.

Больше информации обо мне, моих картинах и новостях вы сможете найти на моём веб-сайте.


Mani sauc Nadežda Tarasova. Esmu dzimusi un augusi Latvijas pilsētā Jūrmalā. Zīmēt es sāku agrā bērnībā un zīmēšana vienmēr bijis un joprojām ir viens no maniem mīļākajiem vaļaspriekiem. Šobrīd arī esmu praktizējoša taroloģe un astroloģe. Augstu vērtēju visas skaistuma un harmonijas izpausmes gan dabā, gan arī cilvēkos. Man patīk iepazīt pasauli un tādējādi smelties iedvesmu. Savās gleznās es cenšos parādīt savas izjūtas un attieksmi pret to, kas ir man apkārt.

Glezniecībā man īpaši tuvs ir impresionisma un ekspresionisma stils. Galvenokārt strādāju ar eļļas krāsām. Viena no manām mīļākajām tēmām ir jūra. Balstoties uz savām zināšanām ezotērikas jomā, gleznās ietveru pozitīvu enerģiju, simbolus, lai radītu gleznas-talismanus.

Vairāk informācijas mana mājas lapā.

  Nadezda Tarasova