artfree.cz - Czech paintingsArt project - jauns mākslas interneta veikals
Visi darbi
All paintings
Все работы
Jaunas
New
Новые
Autori
Authors
Авторы
Pievienoties
Join us
Присоединится
Kontakti
Contacts
Конакты

Izstāde/ Exhibition/ Выставка

Click column
header
to sort ->
Nosaukums
Name
Название
Autors
Author
Автор
Tehnika
Technique
Техника
Izmērs
Size
Размер
Cena
Price
Цена
Kontakti
Contacts
Контакты
Komentāri
Comments
Коментарии
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Watercolour-2020-039
Watercolour-2020-039 Jev Maks (lv) akvarelis
water-colour
20x30
15.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Watercolour-2020-040
Watercolour-2020-040 Jev Maks (lv) akvarelis
water-colour
30x20
15.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Watercolour-2020-041
Watercolour-2020-041 Jev Maks (lv) akvarelis
water-colour
20x30
15.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Watercolour-2020-042
Watercolour-2020-042 Jev Maks (lv) akvarelis
water-colour
30x20
15.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Watercolour-2020-043
Watercolour-2020-043 Jev Maks (lv) akvarelis
water-colour
20x30
15.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Watercolour-2020-044
Watercolour-2020-044 Jev Maks (lv) akvarelis
water-colour
30x20
15.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com